wróć
 • do "porady" >
 • do strony głównej


 • skomentuj
 • napisz do nas
 • Priscilla Lynch
  - opracowała i dodała trochę od siebie Natalia Dueholm

  Głośne czytanie


      Dla większości rodziców jest jasne jak słońce, że głośne czytanie dzieciom jest jedną z ważniejszych pomocy w ich nauce samodzielnego czytania. Pani Priscilla Lynch z Uniwersytetu w Nowym Jorku, która uważa, że rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami opracowała kilka rad, które mogą im pomóc w lepszej pracy z dziećmi.

      Podczas głośnego czytania:
 • zrób z siebie kompletnego klauna, pokaż jak najwięcej entuzjazmu i zmieniaj głosy poszczególnych postaci,
 • śledź palcem tekst posuwając wolno palec poniżej każdego słowa pokazując dziecku jak całe słowa tworzą historię,
 • nie spiesz się z czytaniem, daj dziecku czas na obserwowanie ilustracji i zadawanie pytań,
 • zachęcaj dziecko do powtarzania na głos zdań, które powtarzają się w tekście,
 • rób analogie: odnieś historię książkową do prawdziwego życia,
 • kiedy dziecko zadaje pytanie, zatrzymaj się, uważnie je wysłuchaj i odpowiedz na pytanie.


 •     W przypadku dzieci starszych, które już potrafią częściowo samodzielnie czytać istotne jest, aby w czasie wspólnego czytania:
 • kiedy dziecko pyta cię o nieznane słowo, podać je szybko, aby nie przerywać biegu historii. Nie każ dziecku powtarzać tego słowa na głos, chyba że dziecko spontanicznie samo chce to zrobić.
 • Jeśli dziecko czytając zastępuje dane słowo: np. czyta „droga”, zamiast napisanego „ulica”, nie poprawiać go, jeśli sens zdania (wyrazu) jest zachowany. Jeśli dziecięca pomyłka wypacza sens zdania, np. dziecko czyta „miłość” zamiast „młodość” należy je poprawić i poprosić je o przeczytanie poprawnego zdania.
 • Priscilla Lynch, opracowała i dodała trochę od siebie Natalia Dueholm • skocz do góry