wróć
 • do strony głównej >

  skomentuj
 • napisz do nas
 • Ważne postaci, inspiracje


  Charlotte Mason (1842-1923) to brytyjska edukatorka, której spostrzeżenia dotyczące kształcenia dzieci wciąż inspirują ludzi na całym świecie, szczególnie rodziców nauczających domowo. Była jedynaczką, nauczaną domowo prze własnych rodziców. Jej rodzice zmarli, kiedy miała 16 lat. Nie miała własnych dzieci. Wykładała na uczelni przygotowujących nauczycieli do zawodu Bishop Otter Teacher Training College. Potem pracowała w szkole dla guwernantek (House of Education). Charlotte Mason wierzyła, że można wspomóc rodziców w wychowaniu dzieci pomagając im zrozumieć kilka podstawowych zasad wychowawczych. Jej prace to: Parents and Children, School Education, Ourselves, Formation of Character i A Philosophy of Education. | więcej >>>



  J. C. Holt, 1949 r.

  John Caldwell Holt (1923-1985) był amerykańskim pisarzem, nauczycielem i wykładowcą, przez wiele lat jedną z głównym postaci reformy systemu edukacji, a następnie jednym z najbardziej znanych propagatorów nauczania domowego (homeschooling) | więcej >>>




  J. T. Gatto

  John Taylor Gatto dwukrotnie zdobył na przełomie lat 80/90 tytuł Nauczyciela Roku Stanu Nowy Jork i trzykrotnie tytuł Nauczyciela Roku Miasta Nowy Jork. Jest autorem szeregu książek, m.in. tomu pt. The Underground History of American Education. Należy do najsurowszych krytyków współczesnego amerykańskiego systemu oświaty. Był uczestnikiem forum zorganizowanego przez Harper's Magazine pt. School on a Hill, gdzie zaprezentował tekst opublikowany we wrześniowym numerze tego pisma z 2003 r.




  M. Montessori

  Maria Montessori (1870-1952), pierwsza kobieta lekarz we Włoszech, stworzyła system wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, nazwany później metodą Montessori. Przeciwstawiała się ówczesnemu systemowi szkolnemu, tłumiącemu aktywność dzieci. Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. W 1907 otworzyła przedszkole Casa Dei Bambini - Dom Dziecięcy | >>>




  Rebeca Wild

  Rebeca Wild, niemiecka nauczycielka szkoły montessorowskiej, napisała: Podstawą naszej pracy jest zrozumienie, że dzieci nie są w żadnym wypadku mniej zdolnymi organizmami niż rośliny, i że tak, jak i one przynoszą ze sobą ich własny program rozwojowy, który spełnia się w swoim czasie poprzez współdziałanie z odpowiednim otoczeniem. | >>>



 • skocz do góry