wróć
 • do "wywiady"
 • do strony głównej


 • skomentuj
 • napisz do nas
 • Natalia Dueholm

  Liceum przez Internet

  Rozmowa z Michałem Przybylskim, wicedyrektorem ds. dydaktycznych Centrum Edukacyjnego CANVA w Poznaniu www.canva.pl o internetowym kształceniu na poziomie liceum  Czy może Pan przedstawić ofertę Centrum Edukacyjnego Canva dotyczącą nauki na poziomie liceum (te dwie możliwości: naukę w liceum i system eksternistyczny)?
      Najkrócej ujmując w LO nauka sprowadza się do obecności na konsultacjach zbiorowych - 5-6 zjazdów w semestrze oraz do aktywności w szkolnej platformie internetowej (konsultacje indywidualne). Konsultacje zbiorowe stanowią 80% zajęć, natomiast indywidualne 20%.
  System eksternistyczny opiera się w 100% na konsultacjach indywidualnych (internetowo). System eksternistyczny to nie szkoła w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, ale oczywiście uczymy w tym systemie wiedzy na poziomie LO - przygotowujemy do zdania egzaminów eksternistycznych. System eksternistyczny to nie liceum, to kurs.
  W szkolnej platformie internetowej udostępniany jest w formie plików elektronicznych materiał nauczania objęty programem nauczania.

  Interesuje mnie rozwiązanie dla rodziców z całej Polski i zagranicy, którzy maja dzieci prawie 18 letnie (rocznik 1990 i dzieci starsze). Rozumiem, że w tym przypadku ich dzieci mogą skorzystać z liceum lub systemu eksternistycznego.
      Tak. Wybór należy do nich, z której możliwości skorzystają.

  Czy nieletni (urodzeni po 1990) mogą skorzystać z wyżej wymienionych ofert?
      Mogą skorzystać z systemu eksternistycznego i przygotowywać się do egzaminów eksternistycznych. Problem jest jednak taki, że do egzaminów eksternistycznych może podchodzić osoba, która nie jest uczniem (słuchaczem) szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, a osoby urodzone po 1990 r. mają obowiązek uczęszczania do szkoły.

  Rozumiem, że mówi Pan o tzw. obowiązku nauki, bo przy edukacji domowej uczęszczać do szkoły nie trzeba.
      Tak, oczywiście.

  Czy dobrze rozumiem, ze w przypadku osób objętych tym obowiązkiem problem polega na legalnym podejściu do egzaminu eksternistycznego, a nie używaniu samego systemu eksternistycznego? Każdy nieletni może więc skorzystać z Waszego kursu (w ramach systemu eksternistycznego) i nie zdawać w ogóle egzaminów eksternistycznych? W ten sposób nieletni kupuje od Was wiedzę i nic innego nie potrzebuje (dyplomu, egzaminu)?
      Tak, oczywiście. My nie mamy wpływu, czy osoba korzystająca z systemu eksternistycznego do tych egzaminów podejdzie. Zakładamy, rzecz jasna, że tak się stanie, ale wpływu na to nie mamy.

  Do egzaminu eksternistycznego może podejść osoba, która ukończyła 18 lat. (tutaj regulujące przepisy: http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=519&Itemid=193) Czy nie sądzi Pan, że przepis ten należy zmienić? Wydaje się być zwyczajnie dyskryminujący i ograniczający edukacyjne ścieżki...
      Myślę, że egzaminy eksternistyczne doskonale wpisywałyby się w edukację domową - mogłyby być jej zakończeniem.

  Osoba, która nie ma 18 lat może więc wybrać u Was jeden lub kilka przedmiotów spośród dostępnych, czyli język polski, angielski, historię, matematykę, fizykę, wiedzę o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości i technologię informacyjną. W marcu dostępne będą również: biologia, geografia i chemia. Czy osoby nieletnie korzystają już z Waszego kursu?
  Zapisują się tylko dorośli.

      Korzystanie z Waszej oferty wymaga znajomości obsługi komputera na poziomie podstawowym. Trzeba mieć oczywiście komputer przynajmniej Pentium II i łącze internetowe. Czy bywały jakieś problemy z obsługą platformy?
      Nie, nie było.

  Obecne prawo oświatowe nie reguluje kształcenia na odległość dla nieletnich. Co Pan o tym myśli?
      Zgadza się. Polski system prawny nie reguluje w ogóle tej kwestii. Jest jednak światełko w tunelu: http://bip.men.gov.pl/akty_prawne/zarzadzenie_nr14_20080617.pdf
  W Polsce jest silnie zakorzeniona tradycja, że lepiej niż rodzic o dobro twoich dzieci zadba urzędnik. Nie dotyczy to zresztą tylko edukacji.

  Czy byliby Państwo gotowi poszerzyć zakres usług także na niższe poziomy edukacji?
      Być może tak, nie rozważaliśmy jednak takiej oferty.

  Bardzo dziękuję za rozmowę.

  Rozmawiała Natalia Dueholm. Wrzesień 2008.

  Inne podobne szkoły:
  Warszawa http://www.szkola-online.pl/ • skocz do góry