wróć
 • do "artykuły"
 • do strony głównej


 • skomentuj
 • napisz do nas
 • Tomasz Teluk

  Studenci online


      Telenauczanie pozwala na przekroczenie barier miejsca i czasu. Studiowanie przez internet jest najbardziej elastyczną formą zdobywania wiedzy. W Polsce, abiturienci mają do dyspozycji kilkadziesiąt niezależnych programów zdalnego nauczania.

      Dobre wykształcenie podnosi szansę kandydata na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy. Według badań, pracownik z tytułem naukowym, zarabia w ciągu całego życia średnio kilkadziesiąt tysięcy dolarów więcej od swojego kolegi bez tytułu. Nietrudno zrozumieć pęd do wiedzy, który towarzyszy gospodarce rynkowej. Mimo, iż weryfikacja wiedzy następuje w praktyce, pracodawcy zwracają uwagę na dyplom i coraz częściej poszukują kandydatów o szerokich horyzontach, mogących pochwalić się kilkoma fakultetami.
  Studia online
      Jest prawdą, że wskutek zmiennego otoczenia ekonomicznego, człowiek zmuszony jest dokształcać się przez całe życie. Globalne wydatki na edukację rosną w zawrotnym tempie. W 2010 r. osiągną zawrotną liczbę 6 bln USD. E-learning był odpowiedzią na bariery w zdobywaniu wiedzy: miejsce zamieszkania z dala od ośrodków akademickich, kłopotliwe dojazdy na uczelnie, czy wreszcie konieczność połączenia edukacji z pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi. Pierwsze placówki kształcenia na odległość powstały w latach 70. w Wielkiej Brytanii i Niemczech.


  Studiowanie przez kabel

      Obecnie trendy w telenauczaniu zdominowane są przez nowe technologie. IT umożliwiają studentowi interaktywną edukacją z wykorzystaniem multimediów, internetu, a nawet systemów wideokonferencyjnych lub wirtualnych centrów symulacyjnych. Podstawową funkcję wciąż pełni jednak portal edukacyjny: witryna, dzięki której możliwe jest uczestniczenie w wirtualnych zajęciach, dostęp do materiałów dydaktycznych, kontakt z wykładowcą. Wiele portali wiedzy posiada niezwykle rozbudowane funkcje komunikacyjne: istnieje możliwość uczestniczenia w czatach, moderowanych przez prowadzącego, używanie narzędzi ciągłego powiadamiania, uczestniczenie w testach online i natychmiastowy dostęp do wyników testów i sprawdzianów.

      Ponadto w bazach danych znajdują się elektroniczne indeksy. Wirtualne dziekanaty umożliwiają załatwianie spraw formalnych online, a profesorowie są dostępni o wybranych porach na internetowych konsultacjach. Wiele uczelni udostępnia studentom dostęp do elektronicznych bibliotek oraz umożliwia przesyłanie pocztą elektroniczną materiałów edukacyjnych.

      Od strony technologicznej, uczelnie proponujące studiowanie online muszą zainwestować w odpowiednią infrastrukturę teleinformatyczną. Do przeprowadzania kursów internetowych służą wyspecjalizowane systemy zarządzania szkoleniami (Learning Management Systems), z których najważniejsze to Lotus Learning Space, Top Class, IntraLearn, Xebec On-Line, WBTServer, Oracle iLearning oraz Docent. Doczekaliśmy się także szeregu polskich rozwiązań, spośród których warte uwagi są: platforma edukacyjna Leo oraz Edustrada. Trendem w zachodnim e-learningu jest łączenie zabawy z nauką (tzw. eduteinment). Rynek telenauczania zdobywają modele symulacyjne, umożliwiające współdziałanie wielu uczestników kursu. Liderami w produkcji symulacyjnego contentu są jego wynalazcy, a więc firmy ze ścisłej czołówki e-learningowej: SmartForce, DigitalThink, SkillSoft i NETg.


  Kursy dla każdego Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego

      Co ciekawe, e-learning stał się już tak popularną metodą kształcenia, że kursy zdalnego nauczania oferują najbardziej prestiżowe uczelnie publiczne i prywatne. Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego www.come.uw.edu.pl oferuje wiele kursów podyplomowych na kierunkach Integracja Europejska i Psychologia. Wydawałoby się, że psychologia wymaga treningu interpersonalnego. Jednak naukowcy z warszawskiej uczelni stawiają na interakcje wirtualną. Program składa się z 285 godzin zajęć oraz trzech stacjonarnych zjazdów. Zapisywać mogą się co najmniej licencjaci.

      Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej www.okno.pw.edu.pl prowadzi nabór na zaoczne czteroletnie studia inżynierskie oraz studia podyplomowe na wydziałach Elektroniki i Technik Informacyjnych, Elektrycznym i Mechatroniki. Na kierunku Informatyka i Techniki Internetu czekają na studentów 3 zjazdy laboratoryjne i zaliczenia 7 przedmiotów. Zajęcia rozpoczynają się już we wrześniu.

  Biuro Organizacji Szkoleń Szkoły Głównej Handlowej     Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie www.oen.agh.edu.pl nie prowadzi natomiast niezależnych kursów, lecz oferuje dużo udogodnień studentom studiującym niestacjonarnie. Na stronach uczelni dostępne są bieżące wiadomości, materiały dydaktyczne i publikacje. Kształcący się mają dostęp do elektronicznej biblioteki i elektronicznego katalogu książek. Podobne funkcje posiada Biuro Organizacji Szkoleń Szkoły Głównej Handlowej www.e-sgh.pl. Z uczelnianego systemu wspomagania przez internet korzysta już ponad 1100 użytkowników. Studenci odnajdują w serwisie materiały uzupełniające do wykładów: slajdy, filmy, testy.

      Interaktywne programy prowadzi także Centrum Edukacji Niestacjonarnej Polityki Gdańskiej www.dec.pg.gda.pl. Są to jednak specjalistyczne zajęcia z zakresu informatyki np. Pascala czy AutoCAD. Z kolei Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Świętokrzyskiej www.cku.tu.kielce.pl uruchomiło dla przyjezdnych studentów niektóre kursy związane z tematyką zarządzania oraz obsługi komputerów. Oczywiście w przypadku uczelnie państwowych pada mit bezpłatnej edukacji: za wszystkie wymienione kursy należy uiścić opłatę, lecz jest ona z reguły niższa od tej z tradycyjnych programów.


  Prywatne polubiły e-learning

      Zdecydowanie bogatszą ofertę prezentują uczelnie prywatne, wśród których prym wiodą szkoły biznesu. Wyższa Szkoła Zarządzania www.wsz-pou.edu.pl (2. miejsce w rankingu Wprost wśród biznesowych uczelni niepublicznych) oferuje absolwentom jednocześnie dwa dyplomy: polski i brytyjski Oxford Brook University. Są to studia licencjackie (zagraniczny odpowiednik Bachelor of Business Wyższa Szkoła ZarządzaniaAdministration) obejmujące zarządzanie biznesem, informacją, finansami i marketingiem. Rok akademicki rozpoczyna się 1 września. Do uczestnictwa w zajęciach wystarczy dostęp do internetu o szybkości min. 28 KB/s. Student otrzymuje płytę CD i osobiste hasło. Interaktywne zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym z wykładowcą. Efektywnie działa system konsultacji i repetytoriów. Sprawdziany zalicza się przesyłając prace e-mailem. Tą samą drogą otrzymuje się informacje o uzyskanej ocenie.

      Czteroletnie studia inżynierskie przez internet prowadzi Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych www.pjwstk.waw.pl. Studenci mogą przechodzić między studiami stacjonarnymi i internetowymi. Online mogą być także zaliczane pojedyncze przedmioty. Duży nacisk położony jest na technologie internetowe. Plany konsultacji i opiekuna naukowego można ustalać indywidualnie. Pod względem sprzętowym studenci muszą posiadać komputer z procesorem co najmniej Pentium, przeglądarkę IE 5.0 oraz zainstalowany system Windows wraz z pakietem Office.

  Akademia Polonijna w Częstochowie     Na prowincji studia internetowe promuje Wyższa Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej www.e-uczelnia.edu.pl. Program jest tańszy od stacjonarnych studiów. Zajęcia trwają trzy lata, absolwenci korzystają z list dyskusyjnych, czatów i poczty elektronicznej. E-student wszelkie sprawy w dziekanacie załatwia przez sieć. Ważne wiadomości są przesyłane SMS-em. Wirtualne studiowanie nie wyklucza bezpośrednich kontaktów z prowadzącymi i innymi uczestnikami kursów. Interaktywne magisterskie studia internetowe prowadzi Akademia Polonijna w Częstochowie www.e-edukacja.pl. Jest to kolejny model nauczania obok programów eksternistycznych. Absolwenci zdobywają wiedzę z mikroekonomii, matematyki, prawa, zarządzania, informatyki oraz historii myśli ekonomicznej. Uczelnia dostarcza multimedialne materiały edukacyjne. Student musi wykazać się dużą samodzielnością w kontynuowaniu tego typu nauki. Polski Uniwersytet Wirtualny www.puw.pl jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od tego roku można studiować na nowym internetowym kierunku: politologia. Zajęcia prowadzą uznani wykładowcy, który kształcą studentów w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz polityki i administracji Unii Europejskiej.


  Nie tylko dyplom

      Telenauczanie to nie tylko odpłatne zdobywanie wykształcenia. To także szansa na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i dla samodzielnych studentów możliwość pogłębiania wiadomości z różnych obszarów wiedzy. Projekt Akademia Europejska www.akademiaeuropejska.edu.pl, pod patronatem Stowarzyszenia ProEuropa oferuje uczestnikom bezpłatny, pełnowartościowy kurs na temat historii i współczesnego funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej.

      Kolejnym darmowym kursem online jest Szkoła Giełdowa w Internecie http://sgi.gpw.com.pl zorganizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a wykonana przez wiodącego dostawcę e-learningu w sektorze B2B firmę Midworx Polska. Zarejestrowani uczestnicy mają do dyspozycji sześć wykładów, słownik terminów fachowych, związanych z rynkiem e-Akademiakapitałowym oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Struktura merytoryczna szkoły nawiązuje do francuskiego programu L'Ecole de la bourse, prowadzonego przez Giełdę Paryską. Bezpłatne szkolenie "I Ty przedsiębiorco możesz otrzymać dotację" oferuje Centrum szkoleniowe "Akademia" http://akademia.biznespartner.pl/. Coraz większą popularnością cieszą się platformy edukacyjne. Poznańska Edustrada http://www.edustrada.pl/ oferuje już kilkaset kursów online, przygotowanych przez wiodących dostawców edukacyjnego contentu. Programy mogą być także tworzone na zamówienie dla przedsiębiorstw czy firm szkoleniowych. Dobre recenzje zdobywa platforma szkoleniowa LEO gdańskiej firmy www.ydp.com.pl/leo.asp, która stała się już produktem eksportowym. Platformę telenauczania prowadzi także wspomniana firma Midworx. W witynie www.e-akademia.pl można uczestniczyć w wybranych kursach (także darmowych!), oraz sporo poczytać o e-learningu, bowiem dostępne są tam artykuły i opracowania tematyczne.

      Natomiast średnie wykształcenie można zdobyć także przez internet. Zespół Internetowych Szkół Średnich w Bydgoszczy www.menedzer.pl oferuje świadectwo szkoły średniej po 6 semestrach nauki. Potem tylko matura przed komisją i droga na studia stoi otworem.


  Studia w domu, ale za granicą

      Nie wychodząc z domu można także uzyskać dyplom zagranicznej uczelni. Od 2000 r. studia internetowe MBA prowadzi Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim http://pamctr.uni.lodz.pl. Program ukończyło pomyślnie już kilkudziesięciu absolwentów. Uczelnia realizuje kursy wspólnie z amerykańskimi University of Maryland oraz Prince George's Community College. Studenci korzystają z telewizji kablowej i kanałów wideo. Uczelnia zainwestowała w sieć strukturalną, trzy linie ISDN i sprzęt do prowadzenia wideokonferencji firmy PictureTel. Uczestnicy programu kontaktują się z wykładowcami za pomocą poczty głosowej (voice mail) i poczty elektronicznej. Co tydzień odbywają się sesje wideokonferencyjne z udziałem wykładowców amerykańskich. Dzięki sieciom szerokopasmowym zajęcia są w pełni interaktywne.
  FernUniversitat Hagen
      Studia internetowe umożliwia większość uniwersytetów amerykańskich i europejskich. Jedyną barierą jest znajomość języka obcego, potwierdzona zdaniem konkretnych egzaminów. Możliwość e-studiowania istnieje także w Niemczech. FernUniversitat Hagen www.fernuni-hagen.de z regionu Północnej Nadrenii Westfalii umożliwia uczestniczenie w kursach za pomocą wideokonferencji oraz Internetu. W sieci dostępne są kompletne materiały, niezbędne do nauki. Natomiast egzaminy odbywają się bądź w akredytowanych oddziałach na terenie Niemiec lub zagranicą np. w Instytutach Goethego lub placówkach dyplomatycznych. Uczelnia prowadzi rekrutację na pedagogikę i nauki społeczne, elektrotechnikę, informatykę, prawo, matematykę i ekonomię. Opłata za semestr jest niewielka, bowiem kosztuje 200-500 marek.


  Angielski w słuchawkach

      Na tych, którzy chcieliby dokształcić się w zakresie języków obcych, w Internecie czeka bogata oferta. - Oprócz psychologii i marketingu prowadzimy kursy języka angielskiego - wyjaśnia Aneta Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego. W roku bieżącym prowadzone są dwa rodzaje zajęć: "Pisanie streszczeń w języku angielskim" oraz "Dyskutowanie w grupie po angielsku". Zajęcia trwają 10 tygodni. Interaktywne materiały dostępne są na stronach WWW. Zaliczenie egzaminu będzie potwierdzone certyfikatu. W zajęciach mogą brać udział także studenci UW i w ten sposób zaliczyć lektorat.
  Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
      Projekt nauczania na odległość języka angielskiego prowadzi także Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie www.anglistyka.pl. Materiały przygotowywane są na bieżąco przez nauczycieli. Klasy są multimedialne, a zajęcia prowadzone w słuchawkach uczą właściwego akcentu.

      Zajęcia przez internet prowadzi także warszawska Lingua Nova www.eshool.pl. Szkoła uruchomiła specjalny portal językowy. W ten sposób nauka staje się bardziej indywidualna, a ceny kursów są niższe - przekonują pracownicy firmy. Oprócz tradycyjnej nauki, edukacja on-line zawiera elementy gier i zabaw, co znacznie przyspiesza proces uczenia się.


  TABELA 1. Wymienione w tekście placówki zajmujące się e-learningiem

  NazwaAdres WWWRodzaj kursu
  Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiegowww.come.uw.edu.plAngielski, marketing, psychologia
  Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiejwww.okno.pw.edu.plElektronika i Techniki Informacyjnye, Elektryka i Mechatronika
  Organizacji Szkoleń Szkoły Głównej Handlowejwww.e-sgh.plPomocniczy portal dla studentów SGH
  Organizacji Szkoleń Szkoły Głównej Handlowejwww.e-sgh.plPomocniczy portal dla studentów SGH
  Centrum Edukacji Niestacjonarnej Polityki Gdańskiejwww.dec.pg.gda.plInformatyka (kursy tematyczne np. Pascal, AutoCAD)
  Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Świętokrzyskiejwww.cku.tu.kielce.plZarządzanie, obsługa komputerów
  Wyższa Szkoła Zarządzaniawww.wsz-pou.edu.plZarządzanie biznesem, informacją, finansami i marketingiem
  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowychwww.pjwstk.waw.plInformatyka i multimedia
  Wyższa Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białejwww.e-uczelnia.edu.plZarządzanie i marketing
  Akademia Polonijna w Częstochowiewww.e-edukacja.plMikroekonomia, matematyka, prawo, zarządzanie, informatyka oraz historia myśli ekonomicznej
  Polski Uniwersytet Wirtualnywww.puw.plZarządzanie i marketing, informatyka, politologia
  Akademia Europejskawww.akademiaeuropejska.edu.plDarmowy kurs o Unii Europejskiej
  Szkoła Giełdowa w Interneciesgi.gpw.com.plDarmowy kurs inwestowania na rynku kapitałowym
  Edustradawww.edustrada.plPlatforma e-learningowa
  LEO Young Digital Polandwww.ydp.com.pl/leo.aspPlatforma e-learningowa
  Mindworx Polskawww.e-akademia.plPlatforma e-learningowa
  Zespół Internetowych Szkół Średnich w Bydgoszczywww.menedzer.plSzkoła średnia online
  Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkimpamctr.uni.lodz.plMenedżerskie kursy MBA
  FernUniversitat Hagenwww.fernuni-hagen.dePedagogika i nauki społeczne, elektrotechnika, informatyka, prawo, matematyka i ekonomia po niemiecku
  Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowiewww.anglistyka.plAnglistyka
  Lingua Novawww.eshool.plKursy języka angielskiego online
  Tomasz Teluk, 2003 r.
  Tabela - opracowanie własne autora

  Wywiad z Tomaszem Telukiem | tutaj >>>
 • skocz do góry