wróć
 • do "projekty edu." >
 • do strony głównej


 • skomentuj
 • napisz do nas
 • Laboratorium Edukacyjno-Twórcze "Wyspa Odkryć"      Laboratorium Edukacyjno-Twórcze Wyspa Odkryć prowadzone jest przez Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa we współpracy z Urzędem Miasta Sopotu. Siedziba mieści się w Sopocie - Brodwinie na ulicy Kolberga 15 (wejście przez Szkołę Podstawową nr 9).


  Czym jest Laboratorium Edukacyjno-Twórcze Wyspa Odkryć?

      Laboratorium Edukacyjno- Twórcze WYSPA ODKRYĆ jest miejscem, w którym może zaistnieć ciekawość dziecięca w swojej nieskażonej, naturalnej postaci. Miejsce to ma umożliwić dziecku bezpośrednie spotkanie z tym obszarem istnienia, który odpowiada tworzeniu się wartości. Poprzedza go zarówno indywidualne, jak i grupowe przeżycie emocjonalne, które będzie związane z dokonywaniem przez uczniów odkryć. W pracach uczestniczyć będą przede wszystkim uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz pierwszych klas gimnazjum.
  Wyspa Odkryć

  Aktualności i relacje

      Już od września 2006 rozpoczną się prace w z zespołami szkolnymi ze szkół sopockich. Aktualnie dokonują się w szkołach kwalifikacje do prac laboratoryjnych. Przewidujemy, że w pracach zespołów szkolnych w Laboratorium Edukacyjno- Twórczym Wyspa Odkryć wezmą udział kreatywni i potrafiący współpracować uczniowie. Zostaną oni wytypowani przez szkolnych opiekunów laboratorium.


  Słowa klucze:

  A - użyteczność i rozwój

      Na Wyspie Odkryć uczeń w naturalny sposób podejmuje wysiłek poznawczy. To on prowadzi badanie i szuka odpowiedzi na postawione zagadnienia problemowe. Poszukiwanie wspomagane będzie wiedzą pedagogiczną pozostawioną przez klasyków Nowego Wychowania.

      Ćwiczenia w laboratorium prowadzone są m.in. metodą projektów. Mają one jasny i zrozumiały cel. Doprowadzają do rozwinięcia aktywności na wielu polach. Dziecko, jak to najczęściej bywa w szkole, nie zastanawia się, do czego dana rzecz jest mu potrzebna. Jego praca na zajęciach w laboratorium staje się użyteczna, a to jest podstawowym czynnikiem rozwoju każdego dziecka.


  B - radość z odkryć i twórcze myślenie

      W naszej pracy uwzględniamy zróżnicowane zainteresowania dzieci i to, co dla jednego jest ciekawe, nie musi być takie dla drugiego. Twórcze myślenie może rozwinąć się dzięki pogłębionemu wniknięciu w problem. Dana rzecz zostanie dostrzeżona z wielu punktów widzenia. Jednocześnie dzieci w trakcie takiego myślenia odczują radość, jaka bywa udziałem naukowców dokonujących odkryć.


  C - słownictwo i uczenie się

      Praca nastawiona jest na zdobycie umiejętności uczenia się. Potrzebne jest to szczególnie dziś, w szybko zmieniającym się świecie. Przyspieszony rozwój dziecka, do jakiego może dojść na Wyspie Odkryć, powiększy jego zasób słownictwa i jednocześnie może ułatwić naukę języków obcych (ponieważ będziemy analizować również etymologię słów)?


  D - własna aktywność

      Przyjemność obcowania z dorobkiem cywilizacyjnym ludzkości umożliwi inne spojrzenie na własną edukację i pozwoli na lepsze wykorzystanie wolnego czasu, np. zmianę biernego obcowania z grami komputerowymi czy telewizją na aktywne wyszukiwanie informacji w różnych miejscach ? wystawach, telewizyjnych programach edukacyjnych, wyjazdach itp.


  Kto jest twórcą programu i jak on powstał?

      Autorem programu jest Marian Chwastniewski. Wyspa Odkryć jest kontynuacją programu WYSPA, rozwijającego postawy twórcze i badawcze uczniów. Zatwierdzony on został jako innowacja pedagogiczna przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Program ten wynika z wieloletnich, zdobywanych od 1980 roku, doświadczeń edukacyjnych autora. Złożyły się na nie m.in. prowadzenie szkoły wiejskiej w górach, współpraca z międzynarodowym programem Teatru Źródeł Jerzego Grotowskiego czy realizacja autorskiego przedsięwzięcia Aperio z zakresu kultury czynnej. Konieczność budowy własnego systemu edukacyjnego powstała w trakcie wieloletniej pracy nauczycielskiej w szkole podstawowej i gimnazjum.


  Wyspa Odkryć Jak będzie przebiegać praca?

      Na zajęciach w Laboratorium wprowadzać będziemy ćwiczenia inspirujące i stymulujące twórcze działanie. Zadaniem prowadzącego będzie umożliwienie dziecku dotarcia ( a może powrót?) do punktu, który nazywam punktem zdziwienia. Może się to dziać zarówno przez ?myślenie pytajne?, dostrzeganie analogii, spostrzegawczość jak i ponowne definiowanie problemów, zjawisk i towarzyszących im pojęć. Dziecko spotka się w działaniu z niedostrzegalnym często dla niego światem zmysłów. Odpowiednie ćwiczenia powinny więc kształtować wrażliwość na różnorodne impulsy. Laboratorium Wyspa Odkryć może pomóc dzieciom, ale także i twórczym nauczycielom w budowaniu osobistego modelu pracy z wychowankiem. Dzieci wzbogacą się o myślenie dywergencyjne i konwergencyjne . Uzyskają zdolności tworzenia różnych rozwiązań zadań konstrukcyjnych oraz otwartych problemów. Laboratorium Wyspa Odkryć ma sprzyjać rozwojowi dziecięcej ciekawości.

  Ścieżki edukacyjne

      Program będziemy realizować kilkoma ścieżkami edukacyjnymi. Jedna z nich pod nazwą ZMYSŁY I NATURA CZŁOWIEKA odnosi się bezpośrednio do człowieka i świata jego zmysłów tzn. wzroku, słuchu, smaku i powonienia a także odczuć kinestetycznych. Druga o nazwie KULTURA I CYWILIZACJA powiązana jest z drogą rozwoju cywilizacyjnego człowieka i zagadnień z nim powiązanych.

      Trzecia - PRZYRODA I NAUKA eksplorować będzie świat przyrody ze zwróceniem uwagi na nasze najbliższe otoczenie. W naszych pracach w latach 2006-2007 podejmiemy skomplikowane związki między dźwiękami a światem mowy i pisma. Położymy jednocześnie nacisk na praktyczną stronę badanych zjawisk. Powinno to znaleźć swoje odzwierciedlenie w projektach stanowisk doświadczalnych.Będą one podstawą kolejnego przedsięwzięcia. Sfinansowanie tej inwestycji powinno dokonać się poprzez uzyskanie na ten cel środków unijnych.

  Dla zainteresowanych naszą pracą podajemy telefoniczne numery kontaktowe:
  0-58/ 733 07 09 lub 505 071 954.

  Adres:
  Laboratorium Edukacyjno -Twórcze WYSPA ODKRYĆ
  81-881 Sopot - Brodwino
  ul. Kolberga 15

  Strona internetowa: http://www.wyspa.org.pl/

  Sopot
  Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Sopot

  Autor: Marian Chwastniewski
 • skocz do góry